1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

MƯỜI NGHIỆP VỤ DIỄN RA CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.4 KB, 63 trang )


Nghiệp vụ 3:

Ngày 16/04/2017, Thiết bị sản xuất bánh kem xốp của công ty bị hỏng đột xuất,

công ty thuê cơng ty AEON Delight sửa chữa. Chi phí sửa chữa tập hợp được:

Giá trị phụ tùng thay thế xuất kho là 300 cái trị giá: 30.000.000đ, tiền công sửa

chữa đã thanh tốn bằng tiền mặt là 16.500.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.

Cơng việc sửa chữa đã hồn thành vào tháng 4/2017. Chi phí sửa chữa được

phân bổ trong 5 tháng bắt đầu trong tháng 4.

Nghiệp vụ 4:

Ngày 20/5/2017, Công ty mua bột mỳ loại 2 của công ty cổ phần thực phẩm

Đại Lộc, số lượng ghi trên hóa đơn là 25.500Kg đơn giá chưa có thuế là

3300đ/1kg. Cơng ty Đại Lộc giao hàng đến tận kho của công ty với chi phí vận

chuyển trả bằng tiền mặt là 1.650.000đ.Thực nhập là 25.000kg, thiếu trong định

mức 500kg. Cơng ty thanh tốn sớm cho công ty Đại Lộc bằng TK

710A.00305 của công ty tại ngân hàng ngân hàng Vietinbank thành phố Biên

Hòa Đồng Nai nên được hưởng triết khấu thanh toán là 1,5 % trên tổng giá

thanh tốn.

Nghiệp vụ 5:

Ngày 21/6/2017, cơng ty xuất kho 200 công cụ, trị giá xuất kho là 18.000.000đ

cho công ty bánh kẹo Hải Hà thuê trong 6 tháng với giá trị là 22.000.000đ, gồm

10% thuế GTGT. Cơng ty bánh kẹo Hải Hà đã thanh tốn tiền thuê công cụ

bằng tiền gửi ngân hàng tại ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng

Nai. Cơng ty phân bổ và tính giá trị xuất kho dùng cho thuê vào chi phí QLDN

trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng này

Nghiệp vụ 6:

Trong tháng 6, cơng ty có tình hình tiền lương như sau:

1.Cơng ty tính tiền lương phải trả cho:

Cơng nhân sản xuất trực tiếp: 60.000.000đ

Nhân viên quản lý phân xưởng: 40.000.000đ

Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 120.000.000đ32.BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,BHTNLĐ, BNN được trích theo tỷ lệ quy

định, doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan BHXH và Liên đoàn lao động bằng tiền

gửi tại ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai

Nghiệp vụ 7:

Cơng ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình giá đơn vị bình quân cả

kỳ dự trữ

Ngày 22/7/2017, công ty xuất kho 10.000 sản phẩm bánh kem xốp bán cho Pan

Food theo phương thức thu tiền 1 lần,với giá xuất kho là 2.400đ/sp, giá bán

chưa thuế là 3.400đ/sp, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách đã trả ½ số tiền thanh

tốn cho cơng ty bằng chuyển khoản vào TK 710A.00305 của công ty tại ngân

hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai , số còn lại khách hàng thanh

tốn sau.

Nghiệp vụ 8:

Ngày 26/8/2017, cơng ty bán 30.000 chai nước giải khát cho Lotte trị giá

300.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT, (thuế suất thuế GTGT: 10%), giá vốn

270.000.000đ. Công ty chưa thu được tiền của khách hàng. Do lô hàng không

đạt yêu cầu như trong hợp đồng nên khách hàng đã trả lại 50% giá trị hợp đồng,

công ty đã làm thủ tục nhập kho và ghi giảm nợ cho khách hàng.

Nghiệp vụ 9:

Ngày 27/9/2017, công ty có nhập khẩu một dây chuyền sản xuất bánh, giá nhập

khẩu là 20.000$. Tỷ giá thực tế khi thanh toán là 23.100đ. Biết thuế suất thuế

nhập khẩu là 15%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 10%, thuế GTGT 10%. Cơng ty đã

thanh tốn cho bên mua 70% bằng chuyển khoản. Đã nộp thuế cho hải quan

bằng tiền gửi tại ngân hàng Vietinbank . Chi phí vận chuyển về đến đơn vị trả

bằng tiền mặt, chưa thuế GTGT 10% là 3.850.000đ. Biết tài sản này được đầu

tư bằng nguồn vốn kinh doanh

Nghiệp vụ 10:

Ngày 27/10/2017, Công ty nhận được giấy báo có của ngân hàng Vietinbank về

việc thanh tốn lơ hàng bánh kem đã bán ngày 22/7/2017 của Fan Food.43.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, trình tự ghi chép theo hình

thức Nhật ký chung:

Chứng từ gốcSổ nhật ký

đặc biệtSổ nhật ký chungSổ kế toán chi tiếtSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối phát

sinh

Ghi chú:Báo cáo tài chínhGhi hàng ngày

Ghi cuối kỳ

Đối chiếu

Chú thích: Báo cáo tài chính được lập lấy số dư cuối kỳ năm 2016 làm đầu kỳ

năm 2017

Sổ nhật ký đặc biệt mở cho đối tượng phát sinh nhiều, cân nhắc(131,331, xem ký

hiệu tài khoản trung gian53.1.Chứng từ gốc

-Nghiệp vụ 1:Hóa đơn GTGT, giấy báo nợ, phiếu chi

-Nghiệp vụ 2:Phiếu chi, giấy báo có

-Nghiệp vụ 3:Phiếu xuất kho, phiếu chi, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 4: Phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, giấy báo nợ

-Nghiệp vụ 5: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 6:Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm, giấy báo nợ

-Nghiệp vụ 7: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 8: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 9: Giấy báo nợ, phiếu chi, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 10: Giấy báo có6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×