1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 5. HỌC HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (670.94 KB, 100 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014

Gv treo bản đồ

Gv giới thiệu

Gv hát

Gv hỏi

Gv treo bảng

phụ bài hát và

giới thiệuGv hát

Gv chia đoạn,

câu

Gv chỉ định

Gv đánh đàn

Gv điều khiển

Gv đànNm hc 2013-- Gv hỏi Hs vị trí đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ hành

chính Việt Nam

- Gv giới thiệu vài nét về điệu lí nh trong SGK. (15p)

Hát trích đoạn 3 bài lí : Lí cây bông, Lí ngựa ô, Lí chiều

chiều

? Em hãy kể tên một vài bài Lí mà em biết ? Hãy hát lên

bài hát đó.

Bài hát Lí con Sáo Gò Công - Dân ca Nam Bộ có nguồn

gốc ở Huyện Gò Công (Tỉnh Tiền Giang) do nhạc sĩ Trần

Kiết Tờng su tầm, ghi âm. Bài hát biểu hiện tình cảm nhẹ

nhàng, có tính chất giải bày tâm sự. Dựa trên làn điệu

này Nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời mới thành bài hát "Vui bớc trên đờng xa"

* Dạy bài hát (25p)

- Gv hát mẫu bài hát 2 lần

- Bài hát đợc chia làm 5 câu . Có câu 4 và câu 5 giống

nhau.

- Gọi Hs đọc lời ca của bài

-Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mô

* Tập hát từng câu:

- Hạ giọng xuống -4 trên đàn điện tử.

- Đàn câu một 3 lần cho Hs nghe rồi sau đó đàn lại và

bắt nhịp cho Hs hát.

- Hs nghe sau đó Gv bắt nhịp cho Hs hát câu 2.Gv đàn tiếp câu

2

Gv đàn câu 1 và - Gv đàn giai điệu câu 1, 2 cho Hs ghép cả hai câu.

câu 2

Gv điều khiển

Tơng tự nh vậy với ba câu còn lại.

Gv hớng dẫn

Khi dạy hát có hai tiếng luyện phải hát mềm mại đó là

"Tng và quyết"

Gv HD, cùng - Hs ghép cả bài theo giai điệu đàn

đàn và hát với

Hs

Gv điều khiển

- Cho Hs đứng lên Gv mở giai điệu ghi sẵn ở đàn và bắt

nhịp cho Hs hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.

Hát kết hợp nhún theo nhịp hai.

Gv chia nhóm

- Chia lớp thành 3 nhóm luyện tập

Gv chỉ định

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs đứng hát

vận động nhẹ nhàng tại chỗ theo nhịp 2. Gv nhận xét 2

nhóm

Gv chỉ định

- Chỉ định một vài cá nhân trình bày bài hát . Gv nhận

xét - xếp loại

4) Củng cố:(4p)

Gv điều khiển

- Mở giai điệu ghi sẵn chỉ huy cho Hs hát bài. Thể hiện

tình cảm trong sáng, nhịp nhàng. Kết thúc nhắc lại câu

"Muôn ngời.........bớc chân" thêm một lần nữa

5.Dn dũ:(2p)

- V nh hc bi , xem bi mi- Hs quan sát và chỉ

trên bản đồ

- Hs nghe

- Hs nghe cảm nhận

- Hs trả lời

- Hs nghe và ghi

nhớ- Hs nghe

- 2-3 Hs đọc

- Hs luyện thanh- Hs tập hát câu 1

- Hs tập hát câu 2

- Hs ghép 2 câu

- Hs thực hiện

- Hs hát luyến

- Hs hát cả bài

- Hs thực hiện

- Hs luyện tập

- 2 nhóm trình bày

- Hs trình bày

- Hs hát theo sự chỉ

huy của giáo viên* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-13-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014GV: Nguyn Th Thanh TõnNm hc 2013--14-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013Ngy son:21/9/2013

Ngy dy: 23/9/2013TIT 6.ễN HT BI : VUI BC TRấN NG XA

Nhc lớ : Nhp v phỏch- Nhp2

4Tp c nhc : TN s 2

I.

Mc tiờu:

1. Kin thc:

-Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi Vui bc trờn ng xa.-Hc sinh hiu bit ban u v nhng khỏi nim nhp v phỏch, cú hiu bit v s ch nhp 2 .

4- c ỳng nhc v hỏt ỳng li bi Mựa xuõn trong rng

2. K nng:

- c ỳng nhc v tit tu ca bi TN

3. Thỏi :

- Giỳp HS cú tinh thn hc tp tt

II. Chun b:

1. Chun b ca GV:

- n phớm in t

- Tp n v ch huy bi hỏt, tp th hin mt s ng tỏc ph ho.

- Chộp trc vớ d nhp2

4v bi TN s 2 ra bng ph.2. Chun b ca HS:

- SGK, v ghi chộp

III. Phng phỏp:

- Phng phỏp trc quan, PP ging gii

VI. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờnNi dungHot ng ca hc

sinh1) n nh t chc (1p)

Gv kim tra s sGv ghi lờn bng

Gv iu khinGv hng dnL.trng bỏo cỏo

2) Bi c: Kim tra an xen (3p)

3) Ni dung bi:

Ni dung 1: ễn bi hỏt : Vui bc trờn

ng xa (10p)

M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho

Hs hỏt 2 ln. Gv sa ch cũn sai v yờu cu Hs

hỏt vi sc thỏi nhp nhng, sụi ni. Yờu cu Hs

hỏt thuc li.

- Cho Hs tp th hin vi ng tỏc ca bi nh

sau:GV: Nguyn Th Thanh Tõn-15-- Hs ghi v

- Hs hỏt theo s ch

huy ca Gv- Hs th hinm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

2014Nm hc 2013-Gv lm mu sau ú ng tỏc 1: Khi hỏt n cõu "ta hỏt vang tng

hng dn Hs lm bng rn rng i trong mựa xuõn" tay trỏi t t

a lờn ngang tm mt, mt nhỡn theo bn tay.

Gv lm mu

ng tỏc 2: Khi hỏt n cõu vai nhp nhng

bc chõn" bn tay phi nm li t t a lờn

ngang tai. Cn lm ng tỏc t nhiờn, trỏnh gũ

bú, gng go.

Gv chia lp thnh - Chia thnh 4 nhúm luyn tp

tng nhúm

Gv ch nh

- Ch nh mt vi nhúm biu din tt s xp

loi

2

Gv ghi lờn bng

- Ni dung 2 : Nhp v phỏch - Nhp (10)

4- Hs quan sỏt thc

hinGv ly vớ d- Hs quan sỏt v

nghe. nhn bit- Gv treo bng ph chộp bi TN s 2 lờn bng

cho Hs bit: Khuụng nhc u tiờn cú 5 nhp (ụ

nhp), mi nhp u cú 2 phỏch?

Vy nhp l gỡ? Phỏch l gỡ?

Gv hi

(Hs c SGK)

hng dn Hs ghi Khỏi nim : Nhp l nhng phn nh cú giỏ tr

khỏi nim

thi gian bng nhau c lp i lp li u n

trong bn nhc, bi hỏt. Gia cỏc nhp cú mt

vch ng phõn cỏch gi l vch nhp.

Vớ d:NhpNhp- Hs quan sỏt v

thc hin ng tỏc

2

- Hs luyn tp

- Hs thc hin

- Hs ghi bi-Hs tr li

- Hs ghi khỏi nimNhpPhỏch ; Mi nhch li chia thnh nhng phn

nh hn u nhau v thi gian gi l phỏch.

Vớ d :

2

Gv a vớ d nhp

- Cho Hs quan sỏt v rỳt ra khỏi nim nhp .

2

4

trang 18 SGK

4- Hs quan sỏt v

c SGKGv hng dn Hs Khỏi nim : Nhp 2 (c l hai bn) gm cú 2

4

ghi

phỏch, mi phỏch bng mt nt en, phỏch th

nht l phỏch mnh, phỏch th hai l phỏch

nh.

Gv hng dn

- Nhp 2 thng dựng trong cỏc bi hỏt tp th, - Hs ghi nh

4

hnh khỳc, bi hỏt tr em, nhc mỳa v cỏc ln

iu dõn ca.

Gv cng c kin - Gv hỏt trớch on mt s bi hỏt Vit nhp - Hs nghe

2

thc c

4 : " Lớ cõy xanh" (Dõn ca Nam B) "Hoa lỏ

mựa xuõn "(Hong H), "Tht l hay"(HongGV: Nguyn Th Thanh Tõn-16-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

×