1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Chương 2. GiỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 48 trang )


2.2. Các phương án thiết kế điều hòa khơng khí

- Máy điều hòa cửa sổ

- Máy điều hòa 2 mảng

- Máy điều hòa kiểu cụm

- Máy điều hòa VRV

- Hệ thống điều hòa trung tâm nước

- Hệ thống điều hòa khơng khí GMV2.3. Lựa chọn phương án thiết kế

Qua phân tích đánh giá ưu nhược, điểm của các hệ thống điều

hồ khơng khí đã nêu, căn cứ vào tính ưu việt của hệ thống, kết hợp

với các điều kiện về kết cấu cơng trình, hiệu quả kinh tế mà em chọn

hệ thống điều hồ GMV của hãng GREE để thiết kế cho cơng trình

khách sạn Tân Hồng Ngọc. Bao gồm các thiết bị sau :

- Cụm dàn nóng :

- Các dàn lạnh trong khơng gian điều hồ:

- Đường ống gas:

- Đường ống gió:

- Trang bị điện.Chương 3. TÍNH TỐN TỔN THẤT NHIỆT

3.1. Thơng số thiết kế

Khách sạn Tân Hồng Ngọc toạ lạc trên đường Thủ Khoa Hn phường Bến Thành - Quận 1 – TPHCM. Nằm ở vĩ độ 10o Bắc, độ cao

ngang mực nước biển.

- Độ ồn cực đại cho phép trong khơng gian điều hồ < 45 dB

- Tốc độ khơng khí trong khơng gian điều hồ ứng với 24 oC là

0,3 ÷ 0,35 m/s. Điều kiện khí hậu cơng trình:

+ Điều kiện ngồi trời:

tN o CφN (%)dN (g/kg.k3)IN (kj/kg.k3)tS (oC)34,6742610229+ Điều kiện bên trong:

tT (oC)φT ( %)dT (g / kg.k3)IT (kj/kg.k3)245510,4493.2. Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier

Q0 = Qt = ∑Qht + ∑QâtNhiệt ẩn thừa Qât do:Nhiệt hiện thừa Qht do:Bức xạ

Q1Qua

kính

Q11Trần

(mái)

Q21Qua

bao

che Q2vách

Q22Nền

Q23Nhiệt

toả

Q3Đèn

Q31Máy

Q32Do

người

Q4Ngư

ời

hiện

Q4hDo gió

tươi

QNNgư

ời

ẩn

Q4âGió

tươi

hiện

QhNGió

lọt

Q5Gió

tươi

ẩn

QâNGió

lọt

hiện

Q5hSơ đồ tính tốn nhiệt theo phương pháp CarrierNguồn

khác

Q6Gió

lọt

ẩn

Q5âKhá

c

Q6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

×