1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

1 Định hướng của công ty về vấn đề thực hiện hợp đồng nhập khẩu trong thời gian tới.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.99 KB, 43 trang )


kiểm tra hàng hóa. Coi nghiệp vụ này là một khâu quan trọng trong quy trình thực hiện

hợp đồng nhập khẩu. Công ty cần tạo điều kiện để các nhân viên đi theo giám sát và

học hỏi bên được ủy thác làm công việc này để giám sát họ và học hỏi kỹ năng giao

nhận và kiểm tra của họ. Từ đó học hỏi được kinh nghiệm của họ, rút ra và khắc phục

được sự sai xót của họ trong cơng tác này đồng thời sẽ giảm được chi phí thuê ngoài,

tăng tốc độ giao nhận và kiểm tra hàng hóa. Đồng thời cơng ty nên có những lớp đào

tạo chuyên sâu cho nhân viên trong công ty về giao nhận và kiểm tra hàng hóa.

Trong q trình đào tạo nhân viên công ty cần lưu ý:

- Xếp và dỡ hàng hóa là một khâu rất dễ xảy ra mất mát. Vì vậy cơng ty cần phải

giám sát chặt chẽ để tránh mất mát, hư hỏng hàng hóa và kịp thời phát hiện ra sai xót

để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Trong q trình kiểm tra hàng hóa nếu phát hiện sai lệch cơng ty cần nhanh

chóng xác định nguyên nhân và phản ánh với các bên có liên quan. Lưu ý cần phải nhờ

tới bên thứ ba hay có các biện pháp chứng minh sự sai xót khi nhận hàng để tránh tình

trạng tranh cãi khơng đáng có giữa các bên.

- Nếu hàng hóa có số lượng, chất lượng, quy cách khơng phù hợp với hợp đồng

thì công ty cần xem xét. Nếu như lỗi vi phạm nghiêm trọng khơng chấp nhận được

cơng ty cần nhanh chóng gửi công văn từ chối nhận hàng cho bên bán và thông báo

với cơ quan kiểm nghiệm để lập biên bản.

Tóm lại điều quan trọng nhất của cơng ty bây giờ là cần có kế hoạch đào tạo

nghiệp vụ kỹ thuật cho cán bộ nhân viên, giúp công ty chủ động được trong công tác

này, đồng thời sẽ giảm được chi phí th ngồi.

4.2.1.2 Trong nghiệp vụ làm thủ tục hải quan

Để tránh những rườm rà trong thủ tục kiểm hóa hải quan, cơng ty cần phải:

- Tích cực thiết lập mối quan hệ tốt với các nhân viên hải quan để được mối liên

hệ thường xuyên, có được các thông tin cập nhật từ các cơ quan này để có các biện

pháp nhanh chóng, kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.

- Lập bộ hồ sơ đúng quy định của hải quan về số lượng, chủng loại, về các chứng

từ cần xuất trình.

- Kê khai các nội dung trên chứng từ phải chính xác tránh tình trạng sai xót phải

mất thời gian làm lại, ảnh hưởng tới thời gian nhận hàng.34- Công ty cần nghiên cứu kỹ càng hóa đơn và bảng kê khai chi tiết trước khi hải

quan kiểm tra hàng hóa để kịp thời bổ xung hồ sơ nếu phát hiện hàng không đúng số

lượng trong hợp đồng để có các biện pháp giải thích khi các nhân viên kiểm hóa hải

quan đặt ra câu hỏi.

- Vì hàng hóa cơng ty nhập khẩu là hàng hóa chịu thuế suất và lệ phí hải quan

nên phải thơng qua hải quan kiểm tra việc tính thuế của công ty rồi mới xác nhận làm

thủ tục hải quan. Do đó cơng ty cần làm tốt khâu này.

- Đối với hàng hóa cần nộp phí ngay cơng ty cần nhanh chóng nộp thuế cho cơ

quan nhà nước để hàng hóa nhanh chóng được thơng quan.

4.2.2 Thiết lập bộ máy nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là một khâu vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp

kinh doanh. Hiện nay cơng ty chưa có bộ phận chun biệt làm cơng tác này, do đó

cơng ty cần chú trọng vào công tác này hơn. Cần thiết lập bộ máy nghiên cứu cả thị

trường trong nước và thị trường nước ngoài, từ đó liên kết hai thị trường chặt chẽ với

nhau, giúp cơng ty nhanh chóng khớp nối nhu cầu trong nước ngay khi phát sinh

nguồn hàng nhập khẩu phù hợp. Bộ phận này cũng có trách nhiệm phân tách thị

trường truyền thống và thị trường mới, thị trường tiềm năng có các biện pháp tìm hiểu,

nghiên cứu và kiểm tra thông tin về các thị trường như: khả năng tài chính, các chế độ

chính sách, pháp luật...mở rộng mối quan hệ với khách hàng, với các nhà cung ứng

tiềm năng để từ đó có các biện pháp thích hợp khi đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý

các tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra sau này. Hơn nữa bộ phận này còn chịu trách

nhiệm quảng bá hình ảnh của công ty và nâng cao vị thế của cơng ty.

Ngồi ra bộ phận này cũng thường xun liên hệ với các khách hàng trong nước

để nhận những thông tin phản hồi trực tiếp của khách hàng phản ánh lại với cơng ty để

có các biện pháp hỗ trợ hợp lý đồng thời nắm bắt nhu cầu của khách hàng một cách

nhanh nhất.

4.2.3 Giải pháp tổ chức nhân lực

Yếu tố con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định tớ sự thành

công hay thất bại của mọi hành động. Bởi vậy để kinh doanh có hiệu quả với nước

ngồi cơng ty cần có đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi. Để làm được điều này cơng ty

cần có các chương trình đào tạo nghiệp vụ ngoại thương thích hợp, chuyên sâu theo hệ35thống cho cán bộ kinh doanh để đảm bảo thực hiện tốt các nghiệp vụ trong quá trình

thực hiện hợp đồng nhập khẩu.

Khai thác và sử dụng hết năng lực của từng cá nhân phục vụ cho mục đích kinh

doanh của cơng ty.

Tạo động lực làm việc: đây là một trong những yếu tố cần thiết để doanh nghiệp

có thể phát huy được hết khả năng làm việc của nhân viên đồng thời cũng là một trong

những yếu tố quan trọng để giữ chân nhân tài cho công ty. Cần phải xác định rõ những

nhu cầu của nhân viên mà công ty chưa đáp ứng để từ đó đưa ra các biện pháp thúc

đẩy tinh thần làm việc cho cán bộ nhân viên như:

- Tạo môi trường làm việc tốt: một môi trường làm việc thoải mái, có sự hỗ trợ

giúp đỡ lẫn nhau sẽ đem lại hiệu quả công việc cao hơn. Bởi vậy vần xây dựng chế độ

dân chủ thân ái, tạo môi trường làm việc tốt, giúp cán bộ nhân viên hăng say làm việc

đem lại hiệu quả, lợi ích cho công ty.

- Quan tâm đến thu nhập và đời sống của cán bộ nhân viên. Đây là một trong các

yếu tố quan trọng để tạo nên động lực làm việc cho từng cá nhân, đồng thời sẽ là yếu

tố quan trọng giữ chân họ lại với công ty. Muốn có và giữ được nhân tài cơng ty cần

phải có chế độ khen thưởng, chế độ trả lương thích hợp cho các nhân viên trong công

ty.

4.2.4 Thu hút tận dụng vốn một cách có hiệu quả

Cơng ty cổ phần thương mại và cơng nghệ thực phẩm Hồng Lâm là một cơng ty

kinh doanh tương đối lớn. Do đó nếu cơng ty thu hút và tận dụng các nguồn vốn tốt thì

hiệu quả kinh doanh của cơng ty sẽ được nâng cao. Trước tiên công ty cần:

Làm tốt công tác quản lý vốn:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng của nhà nước.

- Tính tốn khả năng lỗ, lãi thời gian thu hồi vốn, dự tính những rủ ro có thể xảy

ra để có các biện pháp phòng ngừa.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động bằng các biện pháp:

- Tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa

- Lựa chọn phương thức thanh tốn thuận lợi, an tồn tránh tình trạng ứ đọng

vốn.36Tăng tỷ trọng tài sản cố định trong kinh doanh, giảm tỷ trọng tài sản cố định chờ

thanh lý.

Nghiên cứu kỹ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đề kịp thời đưa

ra các biện pháp ứng phó phù hợp.

Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên trong công ty với lãi suất thấp.

Tích cực quan hệ với các tổ chức tài chính trong và ngồi nước.

4.3 Một số đề xuất

4.3.1 Đề xuất với Nhà nước về các chính sách đặc biệt là thuế

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không chỉ phụ thuộc vào yếu tố bản

thân của cơng ty mà còn phụ rất nhiều vào các chính sách của Nhà nước đặc biệt là về

chính sách thuế. Hiện nay nhà nước đã giảm bớt các thủ tục rườm rà trong quá trình

nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn

trong thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu,

trong những năm tiếp theo nhà nước nên tiến hành các công việc sau:

- Đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu, bỏ bớt các thủ tục rườm rà gây cản trở quá

trình nhập khẩu để tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức cho các doanh nghiệp. Đồng

thời thực hiện chính sách một cửa một cách triệt để và có hiệu quả. Tránh hiện tượng

chồng chéo về quản lý do không phân cấp rõ ràng giữa các cấp. Đồng thời bổ sung

những người trẻ tuổi, có năng lực, hiểu biết chun mơn cho công việc nhập khẩu.

- Về thuế nhập khẩu: Nhà nước nên quy định rõ ràng về thuế nhập khẩu đối với

từng mặt hàng cụ thể và kèm theo đó là bản mơ tả về mặt hàng chịu thuế. Ngồi ra nhà

nước nên điều chỉnh thuế nhập khẩu sao cho hợp lý hơn.

- Ngồi ra nhà nước còn nên có các biện pháp hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn

các hoạt động buôn lậu, các hoạt động gian lận thương mại, cụ thể là tăng cường việc

dán tem nhập khẩu cho các mặt hàng nhập khẩu.

4.3.2 Đề xuất với cơ quan hải quan

Hiện nay tuy các thủ tục hải quan đã đơn giản hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa tạo

được điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu.

Cơ quan hải quan cần tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ các doanh nghiệp xuất

nhập khẩu về thủ tục, giấy tờ...Hơn nữa, cơ quan hải quan cần nghiên cứu, sửa đổi,37hoàn thành thủ tục hải quan tạo sự thơng thống cho hoạt động nhập khẩu, giảm thiểu

thời gian và chi phí khơng cần thiết cho doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các cán bộ hải quan đồng thời đẩy

mạnh cơng tác lành mạnh hóa cơng tác hải quan nhằm khắc phục tình trạng nhũng

nhiễu trong hoạt động hải quan.

Cơ quan hải quan thường xuyên cung cấp những thông tin mới nhất về các văn

bản, chính sách có liên quan đến thủ tục hải quan trên các phương tiện thông tin đại

chúng để các doanh nghiệp có thể tham khảo, thu thập đồng thời đóng góp ý kiến của

mình về vướng mắc trong khi làm thủ tục hải quan.

Cơ quan hải quan cũng nên ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào trong q trình

làm việc để tránh làm mất thời gian, công sức, tiền bạc của các doanh nghiệp khi làm

các thủ tục hải quan.TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Tài liệu nội bộ Công ty Cổ phần thương mại và cơng nghệ thực phẩm Hồng

Lâm.

2. http://www.stockbiz.vn

3. Khóa luận tốt nghiệp của các khóa trước tại thư viện trường.

4.http://www.holafoods.com.vn/5.http://www.ecvn.com/viewDetaiEntpInfo/memberId/lang/9156/16. Phiếu khảo sát nhân viên trong công ty.38Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (43 trang)

×