1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Tham gia thảo luận trên diễn đàn về các vấn đề liên quan đến

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

1.3.2.1.Tính tiến hoáHệ thống hiện hành phải cho phép người dùng và người quản lý, quản trị thay đổi

một số thông số, cấu hình theo ý muốn. Bên cạnh đó, kiến trúc của website cũng

cho phép dễ mở rộng, nâng cấp các chức năng.

1.3.2.1.Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đẹpViệc thiết kế sao cho giao diện thân thiện, đẹp, dễ sử dụng với người dùng khá quan

trọng. Đối tượng đầu tiên sử dụng website không phải là những chuyên viên tin học

mà là những người yêu thích học Anh văn, những người mới làm quen với Anh văn

hay mới làm quen với Internet. Vì vậy, người dùng sẽ nhanh chóng nắm được cách

sử dụng một cách dễ dàng nếu giao diện website thân thiện, dễ sử dụng. Bên cạnh

đó, một giao diện thân thiện, đẹp, dễ sử dụng cũng tạo cảm hứng học tập tốt hơn

cho người dùng.

Ngoài ra, việc trình bày trang web bởi hai thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Việt cũng

đóng vai trò quan trọng không kém. Giao diện tiếng Việt rất hữu ích cho đối tượng

mới làm quen với tiếng Anh hay Internet. Giao diện tiếng Anh có thể xem như một

bước đệm, tiếp tục giúp người dùng sau khi quen với cách hoạt động của website,

người dùng sẽ tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn, tự nhiên hơn và đặc biệt có thể dễ

dàng sử dụng, tham khảo các website nước ngoài hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và

học TOEFL nói riêng nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là sử dụng tiếng Anh thật

tốt, thật tự nhiên.

1.3.2.1.Tính an toànThông tin trên website chỉ được chỉnh sửa bởi những người có thẩm quyền.

Các thông tin cá nhân cũng như thông tin bài viết trên diễn đàn của thành viên chỉ

được chỉnh sửa bởi chính thành viên đó.

Chỉ có những người quản lý, quản trị có trách nhiệm và quyền hạn mới có thể

kiểm soát, quản lý, cập nhật các thông tin trên website.

0112077-Lê Khánh Trí29/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCác hành vi chỉnh sửa sai lệch nội dung, làm mất tính đúng đắn của thông tin, xâm

phạm quyền hạn của người khác cần phải được ngăn chặn.

1.3.2.1.Tính tương thíchTương thích tốt trên các trình duyệt như Internet Explorer, Netscape, Opera,

Mozilla…0112077-Lê Khánh Trí30/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệmFigure 1.10 DFD quan niệm1.3.1 Quản lý bài học

1.3.2.1.Cấp 2Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học0112077-Lê Khánh Trí31/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3

+ Ô xử lý 1.1Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1

+ Ô xử lý 1.2Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2

Sưu liệu: xem phụ lục

0112077-Lê Khánh Trí32/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3.2 Quản lý câu hỏi

1.3.2.1.Cấp 2Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 20112077-Lê Khánh Trí33/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCấp 3

+ Ô xử lý 2.1Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1

+ Ô xử lý 2.20112077-Lê Khánh Trí34/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.16 DFD quản lý câu hỏi cấp 3- ô xử lý 2.20112077-Lê Khánh Trí35/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 2.3Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3

Sưu liệu: xem phụ lục0112077-Lê Khánh Trí36/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.4 Quản lý diễn đàn

1.3.2.1.Cấp 2Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 20112077-Lê Khánh Trí37/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3

+ Ô xử lý 3.1Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1

+ Ô xử lý 3.20112077-Lê Khánh Trí38/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.20112077-Lê Khánh Trí39/1550112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×