1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

2 Quản lý câu hỏi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênQUA TRINH HOC là một dòng dữ liệu khá quan trọng, giúp theo dõi thống kê

tiến độ học tập của thành viên để kịp thời nhắc nhở, góp ý cũng như cải thiện

tốc độ tiến bộ của thành viên.

Cấu trúc dữ liệu:

MA_BAI _HOC

MA_THANH_VIEN

DIEM_LUYEN_TAP

Khối lượng

Hiện tại: 100 hồ sơ / năm

Tương lai: tăng 10% / năm

Thông tin thường truy xuất:

MA_BAI _HOC

MA_THANH_VIEN

DIEM_LUYEN_TAP1.2 Quản lý câu hỏi

Mô tả dòng dữ liệu

Hệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả dòng dữ liệu : CAUNgày lập:Xây dựng website hỗ HOINgười lập:trợ học và thi- Lê Khánh TríTờ : 1:- Lê Trần Thùy TrangTOEFL

Nguồn đi :

Đầu cuối :Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý câu hỏi)0112077-Lê Khánh Trí92/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênKho dữ liệu :

Câu hỏi - Questions

Ô xử lý :

Làm bài luyện tập(1.1.3)

Nhập câu hỏi mới(2.3.1)

Chỉnh sửa câu hỏi(2.3.2)

Xoá câu hỏi(2.3.3)

Lưu câu hỏi(2.3.4)

Phần luyện tập tiếp theo(2.1.4)

Chọn câu trả lời cho câu hỏi(2.1.3)

Xem đáp án câu hỏi(2.1.5)

Xem kết quả bài làm(2.1.6)

Luyện tập(2.1)

Thi thử(2.2)

Cập nhật câu hỏi(2.3)

Nguồn đến :

Kho dữ liệu :

Câu hỏi - Questions

Đầu cuối :

Người dùng (muốn luyện tập)

Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý câu hỏi)

Ô xử lý :

Làm bài luyện tập(1.1.3)

Chọn câu trả lời(2.1.3)

Xem đáp án câu hỏi(2.1.5)

Xem kết quả bài làm(2.1.6)

0112077-Lê Khánh Trí93/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChỉnh sửa câu hỏi(2.3.2)

Xoá câu hỏi(2.3.3)

Lưu câu hỏi(2.3.4)

Phần luyện tập tiếp theo(2.1.4)

Luyện tập(2.1)

Thi thử(2.2)

Cập nhật câu hỏi(2.3)

Diễn giải :

CAU HOI là dòng dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý. Nó là đầu vào

và đầu ra cho các xử lý chính như: Làm bài luyện tập, Thêm Xoá Sửa Lưu câu

hỏi, ….

Cấu trúc dữ liệu:

MA_CAU_HOI

NOI_DUNG

SECTION

PHAN

DAP_AN_DUNG

CAC_CAU_TRA_LOI

SO_THU_TU

NOI_DUNGHệ thống thông tin:Mô hình quan niệmHệ thống thông tin websitexử lýhỗ trợ học và thi TOEFLTrang :Hiện tại []

Tương lai[]Ứng dụng:

0112077-Lê Khánh TríMô tả dòng dữ liệu :94/155Ngày lập:0112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênXây dựng website hỗ trợ học

và thi TOEFLTHANHNgười lập:VIEN- Lê Khánh TríTờ : 1:- Lê Trần Thùy TrangNguồn đi :

Đầu cuối :

Quản trị - Quản lý

Người dùng

Kho dữ liệu :

Thành viên- Members

Ô xử lý :

Kiểm tra quyền thành viên(3.1.2)

Kiểm tra quyền quản trị(3.5.1)

Xác nhận thành viên(3.3.1)

Chỉnh sửa thông tin cá nhân(3.3.2)

Lưu thông tin cá nhân(3.3.3)

Quản lý thông tin cá nhân(3.3)

Nguồn đến :

Kho dữ liệu :

Thành viên- Members

Đầu cuối :

Người dùng

Quản trị - Quản lý

Ô xử lý :

Kiểm tra quyền thành viên(3.1.2)

Kiểm tra quyền quản trị(3.5.1)

Xác nhận thành viên(3.3.1)

Chỉnh sửa thông tin cá nhân(3.3.2)

Lưu thông tin cá nhân(3.3.3)

Quản lý thông tin cá nhân(3.3)

0112077-Lê Khánh Trí95/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giải :

THANH VIEN – đối tượng phục vụ chính của hệ thống

Cấu trúc dữ liệu:

MA_THANH_VIEN

QUYEN_HAN

TEN_DANG_NHAP

EMAIL

MAT_KHAU

NGAY_SINH

DIEM_CAO_NHAT

DIEM_GAN_NHAT

CHO_HIEN_THI_EMAIL

CHU_KY

HINH_ANH

TRANG_CHU

NGAY_GIA_NHAP

Mô tả ô xử lý

Hệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả ô xử lý:Xây dựng website hỗ

trợ học và thiLUYEN TAP

Tờ : 1:Ngày lập:

Người lập:

- Lê Khánh TríTOEFL- Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 2.1

Dòng dữ liệu vào:

0112077-Lê Khánh Trí96/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCác thông tin chọn phần luyện tập (từ đầu cuối: Người dùng)

Danh sách câu hỏi (từ kho dữ liệu Câu hỏi)

Thông tin bài làm (từ đầu cuối Người dùng)

Dòng dữ liệu ra:

Câu hỏi (đến đầu cuối: Người dùng)

Đáp án đúng của câu hỏi (đến đầu cuối Người dùng)

Kết quả làm bài (đến đầu cuối: Người dùng)

Diễn giải:

Hỗ trợ người dùng luyện tập thi TOEFL không hạn chế thời gian, không gò bó

số lượng câu hỏi, thứ tự trả lời trước sau…

Tóm tắt nội dung :

(1).Xác định section cần luyện tập

(2) Xác định số câu hỏi các phần luyện tập

(3) Chọn câu trả lời cho từng câu hỏi

(4) Xem đáp án ngay

(5) Chuyển sang phần tiếp theo hoặc phần trước

(6) Xem kết quả bài làmHệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả ô xử lý:Xây dựng website hỗ

trợ học và thiTHI THU

Tờ : 1:Ngày lập:

Người lập:

- Lê Khánh TríTOEFL- Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 2.2

Dòng dữ liệu vào:

0112077-Lê Khánh Trí97/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCác thông tin câu hỏi thi (từ kho dữ liệu Câu hỏi)

Bài thi (từ đầu cuối: Người dùng)

Dòng dữ liệu ra:

Câu hỏi thi (đến đầu cuối: Người dùng)

Kết quả bài thi (đến đầu cuối: Người dùng và kho dữ liệu Thành viên)

Diễn giải:

Mô hình thi thử, giúp đánh giá chính xác hơn khả năng của người dùng đồng thời

giúp người dùng biết rõ hơn về ưu khuyết, tốc độ làm bài thi nhằm có sự điều

chỉnh, ôn tập thích hợp nhất.

Tóm tắt nội dung :

(1) Chuẩn bị câu hỏi thi.

(2) Hiển thị lần lượt các câu hỏi thi

(3) Chọn câu trả lời thích hợp nhất

(4) Đánh giá, ghi nhận câu trả lời

(5) Xem và lưu kết quả thiHệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Mô hình quan niệm xử lý

Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả ô xử lý:Xây dựng website hỗNgày lập:QUAN LY CAUNgười lập:trợ học và thiHOI- Lê Khánh TríTOEFLTờ : 1:- Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 2.3

Dòng dữ liệu vào:

Các thông tin mới của câu hỏi (từ đầu cuối: Quản lý, quản trị )

Danh sách các câu hỏi đã có (từ kho dữ liệu Câu hỏi)

0112077-Lê Khánh Trí98/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDòng dữ liệu ra:

Thông tin câu hỏi mới (đến kho dữ liệu Câu hỏi)

Thông tin câu hỏi đã có (đến đầu cuối Quản lý – Quản trị)

Diễn giải:

Quản lý câu hỏi: thêm , xoá, sửa , cập nhật cơ sở dữ liệu câu hỏi

Tóm tắt nội dung :

(1) Nhập câu hỏi mới.

(2) Tra cứu và chọn chỉnh sửa các câu hỏi cần cập nhật.

(3) Xoá câu hỏi

(4) Lưu câu hỏiHệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả ô xử lý:Xây dựng website hỗ

trợ học và thi

TOEFLQUAN LY

THONG TIN CA NHAN

Tờ : 1:Ngày lập:

Người lập:

- Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 3.3

Dòng dữ liệu vào:

Thông tin cá nhân cập nhật (từ đầu cuối: Thành viên / Quản trị)

Dòng dữ liệu ra:

Thông tin cá nhân đã có (đến đầu cuối: Thành viên / Quản trị )

Diễn giải:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân của các người dùng

Tóm tắt nội dung :

(1) Xác nhận người dùng .

0112077-Lê Khánh Trí99/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên(2) Chỉnh sửa thông tin người dùng

(3) Lưu thông tin người dùngMô tả kho dữ liệu

Hệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]và thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả kho dữ liệu :Ngày lập:Xây dựng website hỗCAU HOINgười lập:trợ học và thiTờ : 1:- Lê Khánh TríTOEFL- Lê Trần Thùy TrangDòng dữ liệu vào :

Câu hỏi mới hoặc đã cập nhật hoặc đã xoá (từ ô xử lý 2.3.4 Lưu câu hỏi )

Câu hỏi cần xem đáp án (từ ô xử lý 2.1.5 Xem đáp án)

Câu hỏi đã làm (từ ô xử lý 2.1.6 Xem kết quả bài làm)

Dòng dữ liệu ra :

Câu hỏi chưa chỉnh sửa (đến ô xử lý 2.3.2 Chỉnh sửa câu hỏi)

Câu hỏi chưa xoá (đến ô xử lý 2.3.3 Xoá câu hỏi)

Câu hỏi cần lấy theo phạm vi yêu cầu (đến ô xử lý 2.1.3 Chọn câu trả lời cho câu

hỏi + 2.2.1 Chuẩn bị câu hỏi thi)

Câu hỏi tiếp theo (đến ô xử lý 2.1.4 Sang phần tiếp theo hoặc phần trước)

Đáp án đúng của câu hỏi (đến ô xử lý 2.1.5 Xem đáp án +2.1.6 Xem kết quả bài

làm)

Câu hỏi theo bài học (đến ô xử lý 1.1.3 Làm bài luyện tập)

Diễn giải :

0112077-Lê Khánh Trí100/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCAU HOI là dòng dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý. Nó là đầu vào

và đầu ra cho các xử lý chính như: Làm bài luyện tập, Thêm Xoá Sửa Lưu câu

hỏi, ….

Cấu trúc dữ liệu:

MA_CAU_HOI

NOI_DUNG

SECTION

PHAN

DAP_AN_DUNG

CAC_CAU_TRA_LOI

SO_THU_TU

NOI_DUNG

Khối lượng

Hiện tại: 500 câu

Tương lai: tăng ít nhất 10% / năm

Thông tin thường truy xuất:

MA_CAU_HOI

NOI_DUNG

SECTION

PHAN

DAP_AN_DUNG

CAC_CAU_TRA_LOI

SO_THU_TU

NOI_DUNG

Hệ thống thông tin:Mô hình quan niệm xử lýHệ thống thông tinHiện tại []website hỗ trợ họcTrang :Tương lai[]0112077-Lê Khánh Trí101/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênvà thi TOEFL

Ứng dụng:Mô tả kho dữ liệu :Xây dựng website hỗ

trợ học và thiTHANH VIEN

Tờ : 1:Ngày lập:

Người lập:

- Lê Khánh TríTOEFL- Lê Trần Thùy TrangDòng dữ liệu vào :

Thành viên mới hoặc đã cập nhật hoặc đã xoá (từ ô xử lý 3.3.3 Lưu thành viên)

Dòng dữ liệu ra :

Thành viên chưa chỉnh sửa (đến ô xử lý 3.3.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân)

Thông tin thành viên cần xác nhận(đến ô xử lý 3.3.1 Xác nhận thành viên)

Thông tin xác nhận quyền quản trị(đến ô xử lý 3.5.1 Kiểm tra quyền quản trị)

Thông tin thành viên (đến ô xử lý 3.1.2+3.2.3 Kiểm tra quyền thành viên)

Diễn giải :

THANH VIEN – đối tượng phục vụ chính của hệ thống

Cấu trúc dữ liệu:

MA_THANH_VIEN

QUYEN_HAN

TEN_DANG_NHAP

EMAIL

MAT_KHAU

NGAY_SINH

DIEM_CAO_NHAT

DIEM_GAN_NHAT

CHO_HIEN_THI_EMAIL

CHU_KY

HINH_ANH

TRANG_CHU

0112077-Lê Khánh Trí102/1550112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×