1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

b.Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trong nước mặt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 104 trang )


Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế Đình01Heptachl02

03

04

05

06

07or

Aldrin

Endrin

Dieldrin

DDE

TDE

DDT16.83

2.82

5.36

36.60

0.18

0.59

0.41104.08

0.22

3.74

46.44

KPH

0.59

0.31170.5

6

0.54

KPH

36.60

0.15

0.59

0.19130.22

2.82

42.67

82.28

0.29

0.59

0.32112.89

0.07

KPH

45.56

KPH

0.59

0.43M01 – M:Thôn Nam Bình - Xã Bình NguyênM04- M:Thôn Mỹ Thiện - Thị Trấn Châu ỔM05- M:Thôn Nhơn Hòa - Xã Bình TânM06- M:Thôn Tân Phước - Xã Bình MinhM07- M:Thôn Phú Nhiêu - Xã Bình PhúM08- M:Thôn Phú Long - Xã Bình PhướcM09- M:115.43

0.88

12.86

50.26

0.27

0.52

0.35Thôn Thạch An - Xã Bình MỹM03- M:97.10

1.09

10.09

47.35

KPH

0.54

0.36Thôn An Châu - Xã Bình ThớiM02 - M:48.05

0.11

3.74

36.60

0.34

0.31

0.35Thôn Phú Lễ - Xã Bình TrungBiểu đồ 3.10. Nồng độ thuốc BVTV họ Chlor hữu cơ trong nước mặt tại 9

điểm khảo sát.8493.37

0.54

7.44

44.94

KPH

0.49

0.26Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế ĐìnhNhận xét: Từ biểu đồ 3.7 có thể thấy được nồng độ của Heptachlor trong nước

mặt là cao nhất, tại điểm M 05- M là 175 x 10 -6 mg/L. Kế đến là Dieldrin (màu tím) có

nồng độ thấp hơn nhưng vẫn cao vượt trội so với các loại thuốc khác. Các loại khác có

nồng độ thấp hơn và có nơi không phát hiện ra sự hiện diện trong nước mặt.Họ Phosphor hữu cơ đơn vị: x 10-5(mg/L)

Chỉ tiêuKết quả

M01- M02-M03- M04-M05-M06-M07-M08-M09-MMMMMMMMMDimetho

ate

Methyl11.524.3KPH299.3KPHKPH79.3106.096.2n

MethamiKPHKPH14.731.2KPH23.0KPH20.8KPHdophos13.57.5KPH39.115.318.3KPH22.819.7ParathioBiểu đồ 3.11. Nồng độ thuốc BVTV họ Phospho hữu cơ trong nước mặt

Từ kết quả hiển thị ở biểu đồ 3.8. dễ thấy ở điểm M 04-M, tồn dư thuốc

BVTV là được phát hiện rõ nhất, với Dimethoate ở khoảng 300 x 10 -5 mg/L. Và

85Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế Đìnhnhìn chung, Dimethoate có nồng độ cao hơn các loại thuốc khác ở các điểm xuất

hiện

3.4.2 Kết quả phân tích các chỉ tiêu lý hóa và thuốc trừ sâu và phân bón

trong nước ngầm

a. Kết quả phân tích lí hóa dư lượng phân bón trong nước ngầm

Bảng 3.9. Kết quả phân tích lý hóa dư lượng phân bón trong nước ngầm

Chỉ tiêuĐơn

vịKết quả

M 01- M 02- M 03- M 04- M 05- M 06- M 07- M 08- M 09NpH

ECμS/cmNO3ClFemg/L

mg/L

mg/L(Tổng)

Sulfit

NO2SalN

6.26mg/L

mg/L

mg/L222.78

0.47

0.01

2.50

0.40

2.57

0.12NN4.98

5.22

197.4

0 705.00

0.00

0.38

0.01

0.01

1.50

0.68

1.55

1.25NNN2.00 Vết

0.82

0.27

2.28

0.11

0.56

2.6521.06

1.08

21.38

1.023.51

0.82

3.95

5.42Biểu đồ 3.12. Chỉ số pH của nước ngầm ở 9 khu vực khảo sát

86NN4.01

5.1

5.16

4.32

6.67

7.28

334.6

4 256.62 2679.00 175.78 190.82 743.54

0.47

0.38

0.28

0.19

0.75

0.19

0.02

0.03

0.03

0.02

0.01

0.02

5.51

0.81

5.62

0.594.51

0.14

4.77

0.704.00

0.55

4.05

1.13Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế ĐìnhBiểu đồ 3.13. Chỉ số EC của nước ngầm ở 9 khu vực khảo sátBiểu đồ 3.14. Chỉ số nồng độ NO3-, Cl-, Fe (tổng) nước ngầm ở 9 khu vực khảo sát87Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (104 trang)

×