1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ I.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 91 trang )


- 70 -Quy trình lắp ráp như sau: chọn vách 60

làm mặt chuẩna) . Vạch dấu các đường kết cấu và đường kiểm tra

 . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm nghiệm lên vách 60Hình: sơ đồ vạch dấu lên vách 60 Kẻ đường dọc tâm CL lên vách 60.

 Kẻ đường số 1 lắp rắp ráp cụm chi tiết vách dọc tâm 60-64 theo đường dọc tâm.

 Kẻ đường số 2 cách đường CL 806 mm và song song với đường CL, lắp ráp chi

tiết 7-L806-2-P.

 Kẻ đường số 3 cách đường CL 1800 mm

và song song với đường CL, lắp ráp cụm chi tiết

L3-9(2).

 Kẻ đường số 4 vuông góc với đường CL

lắp phân đoạn phẳng tôn boong chính.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình TuấnHinh: sơ đồ vạch dấu

vách dọc tâm 60-64- 71 -Hình: sơ đồ vạch dấu đà

ngang đáy sườn 61-PHình: sơ đồ vạch dấu đà

ngang đáy sườn 61-s . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên vách dọc tâm 60-64

 Kẻ đường số 1 vuông góc với đường cơ bản ( base ) lắp ráp đà ngang đáy 61.

 Kẻ đường số 2 vuông góc với đường cơ bản lắp ráp đà ngang đáy 62.

 Kẻ đường số 3 vuông góc với đường cơ bản lắp ráp đà ngang đáy 63.

Vạch dấu các đường lắp ráp và

đường kiểm tra lên đà ngang

đáy sườn 61-p

 Kẻ đường số 1 ở mặt các dọc 806,lắp ráp chi tiết 7-L806-3-p và 7-L806-2-P.

Kẻ đường số 2 ở mặt cắt dọc 1800,lắp ráp chi tiết L3- 9(2) và L3-10(2).

 Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên

đà ngang đáy sườn 61-s

 Kẻ đường số 1 ở mặt cắt dọc 1800, lắp ráp chi tiếtHình: sơ đồ vạch dấu

đà ngang đáy sườn

62-PL3-9(2) và L3-10(2).

 Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên đà ngang đáy sườn 62-P

 Kẻ đường số 1 ở mặt cắt dọc 806, lắp ráp chi tiết 7-L806-3-p và 7-L806-4-p.

 . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên sườn 63-P

 Kẻ đường số 1 ở mặt cắt 806, lắp ráp chi tiết 7-L806-4-p và 7-L806-5-pĐề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 72 - . Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần vạch dấu

b. Lắp ráp và hàn phân đoạn.

Sau khi bộ phận KCS kiểm tra xong phần vạch dấu chúng tiến hành lắp ráp các cụm

chi tiết và phân đoạn phẳng vào các vị trí đã vạch dấu

Bước 1: Cẩu đặt vách 60 lên bệ lắp ráp sao cho tâm của vách trùng với tâm của bệ và

cố định với bệ bằng các mã ghim.

Bước 2: Cẩu vách dọc tâm 237 đặt vào vị trí vạch dấu ( đường số 1) trên tôn vách 60

cân chỉnh độ vuông góc và hàn đính.

Bước 3: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-2-P đặt vào vị trí vạch dấu ( đường số 2 ) trên tôn vách

cân chỉnh và hàn đính.

Bước 4: Cẩu đặt chi tiết L3-9(2) vào vị trí vạch dấu ( đường số 3 ) trên tôn vách cân

chỉnh và hàn đính.

Bước 5: Hàn cố định các chi tiết 237, 7-L806-2-p, L3- 9(2) với tôn vách 60 theo

phương pháp hàn từ trong ra ngoài.

Bước 6: Lần lượt cẩu hai cụm chi tiết đà ngang đáy 61 đặt vào vị trí vạch dấu ( đường

số 1 ) trên vách dọc tâm, cân chỉnh vuông góc với vách dọc tâm, vuông góc với 7L806-2-P, L3-9(2) và hàn cố định, đồng thời lắp các mã L2-6(2), L1-7(2) để tăng độ

cứng vững giữa vách 60 và đà ngang đáy 61.

Bước 7: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-3-P, L3-10(2) đặt vào vị trí vạch dấu trên đà ngang

đáy 61 cân chỉnh vuông góc và hàn cố định.

Bước 8: Cẩu đặt hai cụm chi tiết đà ngang đáy sườn 62 đặt vào vi trí vạch dấu trên

vách dọc tâm, cân chỉnh vuông góc với vách dọc tâm và hàn cố định.

Bước 9: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-4-P đặt vào vị trí vách dấu trên đà ngang đáy 62, cân

chỉnh vuông góc và hàn cố định.

Bước 10: Cẩu đặt hai cụm chi tiết đà ngang đáy sườn 63 vào vị trí vạch dấu trên vách

dọc tâm, cân chỉnh độ vuông góc và hàn cố định.Đề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 73 -Bước 11: Cẩu cụm chi tiết ống chân vịt mũi đặt vào vị trí lắp ráp cân chỉnh và hàn cố

định.

Bước 12: Cẩu cụm chi tiết mặt sàn mũi 2700 (60-64 ) đặt vào vị trí lắp ráp cân chỉnh

và hàn cố định.

Bước 13: Lần lượt lắp các mã gia cường 7-lo-3, 7-lo-4, 7-L806-6-P, 7-L806-7-P,

L2_8(2), L3-7(2) vào các vị trí lắp ráp theo bản vẽ thi công.

Bước 14: Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần lắp ráp và phần hàn nội dung kiểm tra

theo quy định của đăng kiểm.

2. Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ II

 Phân đoạn khối thứ hai được hình thành từ các cụm kết cấu chính sau:

 Vách chống va 64.Hình: phân đoạn khối IIĐề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình Tuấn- 74 - Sườn 65, 66, 67, 68, 69.

 Boong chính.

 Tôn sàn 2700.

 Tôn sàn 4100.

 Các mặt sàn mũi 900, 1500, 2100, 3400, 4800 và một số mã gia cường khác.

Quy trình lắp ráp như sau: chọn vách chống va 64 làm mặt chuẩna. Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra:

• Vạch dấu các đường các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên tôn vách chống va

64Hình: sơ đồ vạch dấu các kết cấu trên tôn vách 64

Kẻ đường kết cấu dọc tâm 1 lên tôn vách chống va 64. Kẻ đường đường lắp ráp tôn sàn đáy 2700 và đường kiểm tra 2 vuông góc với

đường dọc tâm vừa kẻ.

 Tiếp tục kẻ đường lắp ráp tôn sàn 4100 và đường kiểm tra 3 vuông góc với

đường dọc tâm.

 Từ đường số 1 va số 3 kẻ đường lắp ráp vách dọc 600 và đường kiểm tra số 4

vuông góc với đường số 3.

. Vạch dấu các đường kiểm tra lên tôn vách doc tâmĐề Tài Tốt Nghiệp : Ngô Đình TuấnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×