1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Ăn một mình đau tức Làm một mình cực thân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Tầm quan trọng

 Tăng hiệu quả công việc

 Xu thế tất yếu7172SITrí tuệ Xã hội

(Social Intelligence)IQChỉ số thông minhEITrí tuệ xúc cảm

(Emotional Intelligence)(Intelligence Quotient)73i

giớế

n th i

ê

in tr p đô áng

ng t g gấ

hô ăn

8 th

T

1

t

ngkho

g

ron

t1990: 6

năm đ

ể phát

triển 1

ôtô mớ

Nay: 1

i.

8 thán

g và c

15 giờ

để chế hỉ cần

tạo.800.000Lưu lượng thông tin

Hàn

g ng

di chuyển trên

ày,

ngư

565

ời k

Internet tăng

ết n

triệ

inte

u

ối v

rn e

ào

30%/tháng: Tăng gấp

t

đôi sau 100 ngày

g

ny tun

giờ, So

i

Mỗi

ẩm mớ

h

Những năm 60:

3 sản p

ra

Disney

,

Các ông bố chơi với

5 phút

Cứ

n

một sả

con cái 45 phút/ ngày

tung ra

n mới

phẩ

Nay: 6 phút/ngày.cuốn sách được in/năm74Bài học từ loài ngỗng75Vào mùa thu, khi bạn thấy những đàn ngỗng bay về phương

nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những

lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con

ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy

cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay

theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm

được 71% sức lực so với khi

chúng bay từng

con một.

Khi là thành viên của một đội, người ta cùng chia sẻ những mục

tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn

nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi

dựa trên sự tin tưởng

lẫn nhau.

76Mỗi khi con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó

sẽ cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc

bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại

đàn để rồi lại được hưởng những

ưu thế của sức mạnh

từ bầy.

Nếu chúng ta có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng,

chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng

đang hướng tới cùng một mục

tiêu như chúng ta

77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×