1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Mục đích đội rõ ràng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Mục đích đội rõ ràngMục đích

Giá trị cốt lõi93Giá trị cốt lõi

 Đội sẽ thực hiện mục đích như thế nào?

 Các thành viên cần phẩm chất gì?

 Cách lựa chọn và hành xử

 Triển khai nhất quán trong mọi thời điểm

 Các giá trị xếp theo thứ tự ưu tiên

94Mục đích đội rõ ràngMục đíchTầm

nhìnGiá trị cốt lõi95Tầm nhìn

 Đội sẽ là gì trong tương lai?

 Kết quả cuối cùng nếu không gặp rào cản

 Hình ảnh cụ thể có thể hình dung được96Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×