1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Xuất nhập khẩu >

Ngồi ra, Trung Quốc cịn rất thành cơng trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc giúp đỡ các doanh nghiẹp trong việc quảng cáo sản phẩm thơng qua mạng Internet, các đối tác cĩ thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm của Trung Quốc mà họ muốn mua thơng qua mạng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (475.48 KB, 83 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×